NHỰA PP TẤM

NHỰA PP TẤM XÁM 15MM

NHỰA PP XÁM 15MM

NHỰA PP XÁM 15MM Nhựa PP Xám 15mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP TẤM XÁM 12MM

NHỰA PP XÁM 12MM

NHỰA PP XÁM 12MM Nhựa PP Xám 12mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP TẤM XÁM 10MM

NHỰA PP XÁM 10MM

NHỰA PP XÁM 10MM Nhựa PP Xám 10mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP TẤM XÁM 8MM

NHỰA PP XÁM 8MM

NHỰA PP XÁM 8MM Nhựa PP Xám 8mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP TẤM XÁM 3MM

NHỰA PP XÁM 5MM

NHỰA PP XÁM 5MM Nhựa PP Xám 5mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP TẤM XÁM 3MM

NHỰA PP XÁM 3MM

NHỰA PP XÁM 3MM Nhựa PP Xám 3mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP TẤM TRẮNG 10MM

NHỰA PP TẤM 15MM

NHỰA PP TẤM 15MM Nhựa PP Tấm 15mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP TẤM TRẮNG 10MM

NHỰA PP TẤM 12MM

NHỰA PP TẤM 12MM Nhựa PP Tấm 12mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP TẤM TRẮNG 10MM

NHỰA PP TẤM 10MM

NHỰA PP TẤM 10MM Nhựa PP Tấm 10mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP TẤM TRẮNG 8MM

NHỰA PP TẤM 8MM

NHỰA PP TẤM 8MM Nhựa PP Tấm 8mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP TẤM TRẮNG 5MM

NHỰA PP TẤM 5MM

NHỰA PP TẤM 5MM Nhựa PP Tấm 5mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP TẤM TRẮNG 3MM

NHỰA PP TẤM 3MM

NHỰA PP TẤM 3MM Nhựa PP Tấm 3mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết

NHỰA PP TẤM

NHỰA PP TẤM Nhựa PP Tấm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Đài Loan, ...

Xem chi tiết