NHỰA MICA ACRYLIC

TẤM MICA ACRYLIC 40MM

NHỰA MICA TẤM 40MM

NHỰA MICA TẤM 40MM Nhựa Mica Tấm 40mm còn có tên hóa học nhựa khác là Polymethyl methacrylate (PMMA). Là loại nhựa trong suốt như thủy tinh được sản xuất ...

Xem chi tiết
TẤM MICA ACRYLIC 30MM

NHỰA MICA TẤM 30MM

NHỰA MICA TẤM 30MM Nhựa Mica Tấm 30mm còn có tên hóa học nhựa khác là Polymethyl methacrylate (PMMA). Là loại nhựa trong suốt như thủy tinh được sản xuất ...

Xem chi tiết
TẤM MICA ACRYLIC 20MM

NHỰA MICA TẤM 20MM

NHỰA MICA TẤM 20MM Nhựa Mica Tấm 20mm còn có tên hóa học nhựa khác là Polymethyl methacrylate (PMMA). Là loại nhựa trong suốt như thủy tinh được sản xuất ...

Xem chi tiết
TẤM MICA ACRYLIC 12MM

NHỰA MICA TẤM 12MM

NHỰA MICA TẤM 12MM Nhựa Mica Tấm 12mm còn có tên hóa học nhựa khác là Polymethyl methacrylate (PMMA). Là loại nhựa trong suốt như thủy tinh được sản xuất ...

Xem chi tiết
TẤM MICA ACRYLIC 10MM

NHỰA MICA TẤM 10MM

NHỰA MICA TẤM 10MM Nhựa Mica Tấm 10mm còn có tên hóa học nhựa khác là Polymethyl methacrylate (PMMA). Là loại nhựa trong suốt như thủy tinh được sản xuất ...

Xem chi tiết
TẤM MICA ACRYLIC 8MM

NHỰA MICA TẤM 8MM

NHỰA MICA TẤM 8MM Nhựa Mica Tấm 8mm còn có tên hóa học nhựa khác là Polymethyl methacrylate (PMMA). Là loại nhựa trong suốt như thủy tinh được sản xuất ...

Xem chi tiết
TẤM MICA ACRYLIC 6MM

NHỰA MICA TẤM 6MM

NHỰA MICA TẤM 6MM Nhựa Mica Tấm 6mm còn có tên hóa học nhựa khác là Polymethyl methacrylate (PMMA). Là loại nhựa trong suốt như thủy tinh được sản xuất ...

Xem chi tiết

NHỰA MICA TẤM 5MM

NHỰA MICA TẤM 5MM Nhựa Mica Tấm 5mm còn có tên hóa học nhựa khác là Polymethyl methacrylate (PMMA). Là loại nhựa trong suốt như thủy tinh được sản xuất ...

Xem chi tiết

NHỰA MICA TẤM 3MM

NHỰA MICA TẤM 3MM Nhựa Mica Tấm 3mm còn có tên hóa học nhựa khác là Polymethyl methacrylate (PMMA). Là loại nhựa trong suốt như thủy tinh được sản xuất ...

Xem chi tiết