NHỰA HDPE TẤM MÀU TRẮNG

TẤM NHỰA PE 100MM

TẤM NHỰA HDPE 100MM

TẤM NHỰA HDPE 100MM Tấm nhựa HDPE 100mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA PE 90MM

TẤM NHỰA HDPE 90MM

TẤM NHỰA HDPE 90MM Tấm nhựa HDPE 90mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA PE 80MM

TẤM NHỰA HDPE 80MM

TẤM NHỰA HDPE 80MM Tấm nhựa HDPE 80mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA PE 70MM

TẤM NHỰA HDPE 70MM

TẤM NHỰA HDPE 70MM Tấm nhựa HDPE 70mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA PE 60MM

TẤM NHỰA HDPE 60MM

TẤM NHỰA HDPE 60MM Tấm nhựa HDPE 60mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA PE 50MM

TẤM NHỰA HDPE 50MM

TẤM NHỰA HDPE 50MM Tấm nhựa HDPE 50mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA PE 40MM

TẤM NHỰA HDPE 40MM

TẤM NHỰA HDPE 40MM Tấm nhựa HDPE 40mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA PE 30MM

TẤM NHỰA HDPE 30MM

TẤM NHỰA HDPE 30MM Tấm nhựa HDPE 30mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA PE 25MM

TẤM NHỰA HDPE 25MM

TẤM NHỰA HDPE 25MM Tấm nhựa HDPE 25mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA HDPE 20MM

TẤM NHỰA HDPE 20MM

TẤM NHỰA HDPE 20MM Tấm nhựa HDPE 20mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA HDPE 15MM

TẤM NHỰA HDPE 15MM

TẤM NHỰA HDPE 15MM Tấm nhựa HDPE 15mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA PE 12MM

TẤM NHỰA HDPE 12MM

TẤM NHỰA HDPE 12MM Tấm nhựa HDPE 12mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA PE 10MM

TẤM NHỰA HDPE 10MM

TẤM NHỰA HDPE 10MM Tấm nhựa HDPE 10mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA PE 8MM

TẤM NHỰA HDPE 8MM

TẤM NHỰA HDPE 8MM Tấm nhựa HDPE 8mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA PE 5MM

TẤM NHỰA HDPE 5MM

TẤM NHỰA HDPE 5MM Tấm nhựa HDPE 5mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA HDPE 3MM

TẤM NHỰA HDPE 3MM

TẤM NHỰA HDPE 3MM Tấm nhựa HDPE 3mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết