NHỰA HDPE TẤM MÀU ĐEN

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 100MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 100MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 100MM Tấm nhựa HDPE Đen 100mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA HDPE ĐEN 90MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 90MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 90MM Tấm nhựa HDPE Đen 90mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA HDPE ĐEN 80MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 80MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 80MM Tấm nhựa HDPE Đen 80mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA HDPE ĐEN 70MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 70MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 70MM Tấm nhựa HDPE Đen 70mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA HDPE ĐEN 60MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 60MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 60MM Tấm nhựa HDPE Đen 60mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA HDPE ĐEN 50MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 50MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 50MM Tấm nhựa HDPE Đen 50mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA HDPE ĐEN 40MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 40MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 40MM Tấm nhựa HDPE Đen 40mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA HDPE ĐEN 30MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 30MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 30MM Tấm nhựa HDPE Đen 30mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA HDPE ĐEN 25MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 25MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 25MM Tấm nhựa HDPE Đen 25mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA HDPE ĐEN 20MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 20MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 20MM Tấm nhựa HDPE Đen 20mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA HDPE ĐEN 15MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 15MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 15MM Tấm nhựa HDPE Đen 15mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA HDPE ĐEN 12MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 12MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 12MM Tấm nhựa HDPE Đen 12mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An ...

Xem chi tiết
TẤM NHỰA HDPE ĐEN 10MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 10MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 10MM Tấm nhựa HDPE Đen 10mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An ...

Xem chi tiết
NHỰA HDPE ĐEN 8MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 8MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 8MM Tấm nhựa HDPE Đen 8mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An ...

Xem chi tiết
NHỰA HDPE ĐEN 5MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 5MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 5MM Tấm nhựa HDPE Đen 5mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An ...

Xem chi tiết
NHỰA HDPE ĐEN 3MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 3MM

TẤM NHỰA HDPE ĐEN 3MM Tấm nhựa HDPE Đen 3mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An ...

Xem chi tiết